Småviltsjakt dygnskort finns att köpa. Kontakta Lars Johansson 070-673 09 98