Huset är mycket gammalt, men byggnadsåret är höjt i dunkel. Första skatteskrivna ägare av hemmanet är Lars Finne 1636-1648.

Robertsfors AB överlämnade 1908 ½ av inägorna med byggnader till Norsjö kommun att nyttjas som skollokal för Hemmingens skolrote. 1909 var 27 elever inskrivna från Hemmingen med omnejd.

I byggnaden fanns även bostad för lärarens familj och undervisningen fortgick till 1962 då sviktande elevunderlag bidrog till indragningen.

Lokalen med markområde återköptes 1967 av Hemmingens byamän att användas som samlingslokal.

1990 genomfördes en genomgripande renovering, utförd av Hemmingsbor med frivilliga dagsverken och material samt kontantstöd av Norsjö kommun med flera.

Underhåll och uppfräschning av lokalen sker kontinuerligt.


Skatteskrivna ägare av hemmanet:

1636-1648 Lars Finne

1649-1681 Hindrik Larsson

1682-1723 Anders Nilsson

1695-1695 Taxering 2 hästar, 17 kor, 65 småkreatur (får). Skattetal 7/16 mantal

1724-1744 Tomas Andersson

1745-1777 Nils Olofsson

1749-1749 Taxering: 2 hästar, 24 kor, 24 småkreatur (får). Skattetal 3/16 mantal

1779-1779 Hemmanet delas

1779-1780 Olof Olofsson

1780-1783 Anders Persson

1783-1784 Per Persson. Betalade 288 riksdaler, 42 skilling, 8 runstycken specie

1784-1786 Anders Persson

1787-1795 Anders Perssons änka

1795-1797 Nils Andersson

1797-1825 Lars Nilsson

1825-1853 Nils Larsson, Alm

1854-1882 Otto Dunder

1883-1900 Jani Dunder

1900-1903 Jonas Lundström

1904-1908 Robertsfors AB

1908-1967 Norsjö kommun

1967-  Hemmingens Byamän, Betalt 100 kr