När första fasta bosättningen kom till Hemmingen är oklart, första skatteskrivna ägare som nämns är Lars Finne år 1636. Hemmanet kallades tidigare Långträsk 1.

År 1880 var invånarantalet 47 personer, år 1948: 106 personer, år 2003: 36 personer med fastboende och 15 semesterhus, år 2015: ca 30 personer

I början tillhörde Hemmingen Skellefteå socken. År 1749 hade Hemmingen i genomsnitt flest kor per hemman i hela Skellefteå socken samt var med bland de främsta i flest hästar och får. Boskapsinnehavet var dåtidens hårdvaluta.

Hemmingens boskapsinnehav år 1695:
2 hästar, 17 kor, 65 småkreatur (får)

Hemmingens boskapsinnehav år 1749:
2 hästar, 24 kor och 24 får.

Kan jämföras Sunnanå: 1 häst, 5,4 kor och 7,6 får eller Norsjö: 1,36 hästar, 12,7 kor och 15,5 får.

Omkring år 1900 bildades Hemmingens skytteförening. För att lösa lokalfrågan, tillsattes en kommitté och 1904 var skyttepaviljongen färdig att tas i bruk. Paviljongen revs 1936. Hemmingens prisskjutningsfester var vida kända, då kom folk från alla håll.

Dansbanan byggdes troligen 1937 efter att skyttepaviljongen revs. Här har gammal som ung dansat under 20-talet år. Det musikaliska sköttes främst av bybor. Dansbanan finns inte kvar